WMS Server Preview
SIPWrocław - mapa odniesienia
Mapa odniesienia dla Wrocławia (kolorowa).
 • Layers
  • Numery dróg (1)
  • Nazwy ulic (94)
  • Węzły autostradowe (106)
  • Punkty adresowe (107)
  • Działki (110)
  • Tory tramwajowe (114)
  • Osie ulic (115.116.117.118.119)
  • Obrysy ulic (120)
  • Powierzchnie ulic (121)
Supported interfaces: WMS, TMS
SIPWrocław - ortofotomapy
Ortofotomapa obszaru Wrocławia (2009).
 • Layers
  • Ortofotomapa 2009 (ortofotomapa_2009)
Supported interfaces: WMS, TMS
SIPWrocław - mapa podstawowa
Mapa podstawowa dla obszaru Wrocławia.
 • Layers
  • Pokrycie terenu (PokrycieTerenu)
  • Wody (Wody)
  • Granica miasta (GranicaMiasta)
  • Zieleń wysoka (ZielenWysoka)
  • Linie kolejowe (LinieKolejowe)
  • Budynki (Budynki)
  • Powierzchnie ulic (PowierzchnieUlic)
  • Obrysy ulic (ObrysyUlic)
  • Osie ulic (OsieUlic)
  • Punkty adresowe (PunktyAdresowe)
Supported interfaces: WMS, TMS
SIPWrocław - plany miejscowe
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Wrocławia.
 • Layers
  • Przeznaczenie terenu - uproszczona klasyfikacja (przeznaczenie_terenu_-_uproszczona_klasyfikacja)
  • Linie podziału nieruchomości (linie_podzialu_nieruchomosci)
  • Wydzielenie wewnętrzne dodatkowe (wydzielenie_wewnetrzne_dodatkowe)
  • Wydzielenie wewnętrzne (wydzielenia_wewnetrzne)
  • Tereny (tereny)
  • Granice wydzieleń wewnętrznych dodatkowych (granice_wydzielen_wewnetrznych_dodatkowych)
  • Granice wydzieleń wewnętrznych (granice_wydzielen_wewnetrznych)
  • Linie rozgraniczające (linie_rozgraniczajace)
  • Obowiązujące plany miejscowe (obowiazujace_plany_miejscowe)
Supported interfaces: WMS, TMS
SIPWrocław - utrudnienia
Utrudnienia we Wrocławiu.
 • Layers
  • Zajęcia pasa drogowego (0)
  • Aktualne utrudnienia w ruchu (4)
  • Przewidywane utrudnienia w ruchu (8)
  • Zorganizowane objazdy (11)
  • Obszary potencjalnych utrudnień (14)
Supported interfaces: WMS, TMS
SIPWrocław - POI
Punkty POI we Wrocławiu.
 • Layers
  • Punkty POI (0)
Supported interfaces: WMS, TMS